Je hoopt als ondernemer natuurlijk nooit met brand te maken te krijgen en neemt er de nodige veiligheidsmaatregelen tegen maar het kan altijd gebeuren dat zich iets voordoet. Zeker in een bedrijf waar met brandbare materialen of gassen gewerkt wordt is het daarom zinvol een veiligheidswacht in te schakelen.

Verschillende taken van de brandveiligheidswacht

Een brandveiligheidswacht kun je inhuren voor op je bedrijf. Deze wacht heeft verschillende taken die zowel preventief, signalerend als probleemoplossend kunnen zijn. Als er op een bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt houdt de veiligheidswacht in de gaten of het veilig en volgens de regels gebeurt. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is vaak ook speciale kleding vereist. Wordt er niet aan de wettelijke eisen voldaan dan wordt dit gesignaleerd en gemeld en kan er een oplossing voor het probleem gevonden worden. Ook kunnen er periodieke controles gedaan worden en vergunningen nagekeken worden.

Brandpreventie

Daarnaast zorgt de brandveiligheidswacht ervoor dat er aan brandpreventie gedaan wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn en of deze op de juiste plaatsen staan. Het is ook belangrijk dat de middelen makkelijk bereikbaar zijn en er voor iedereen duidelijk is waar deze zich bevinden.

Brandbestrijding

Mocht er toch een onveilige situatie ontstaan en er brand uitbreken dan kan de veiligheidswacht deze bestrijden met de hulpmiddelen die aanwezig zijn en de hulpdiensten alarmeren. Als deze arriveren is de brandveiligheidswacht de eerste aanspreekpersoon om hen te informeren wat er aan de hand is en hoe de situatie op dat moment is.

Altijd op de hoogte

De brandveiligheidswacht is altijd in het bezit van een aantal geldige certificaten die nodig zijn om deze functie uit te mogen oefenen. Deze worden met regelmaat hernieuwd zodat de brandveiligheidswacht altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en er ook in mag werken.